τοπογραφικο

 

Για τη δημιουργία του τοπογραφικού διαγράμματος απαιτούνται μετρήσεις υπαίθρου αλλά και επεξεργασία αυτών από καταρτισμένους μηχανικούς.