Συγκοινωνιακές, φωτογραμμετρικές, τοπογραφικές μελέτες με σύγχρονες μεθόδους, αξιοπιστία και αμεσότητα