Αρτιότητα αποτελέσματος που βασίζεται στην πολυετή εμπειρία και χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων