Αιολικά Πάρκα Δεσφίνας

Αιολικά Πάρκα Δεσφίνας

About this project

ΕΤΟΣ: 2016

Τα τρία αιολικά πάρκα του Δήμου Δεσφίνας  αποτελούν ένα απο τα πιο φιλόδοξα έργα στην Ελλάδα σήμερα και αναμένεται να αυξήσει το αιολικό δυναμικό της χώρας κατά 100ΜW. Το έργο περιελάμβανε την αποτύπωση έκτασης 4500 στρεμμάτων με έντονο ανάγλυφο και δύσκολη πρόσβαση και στη συνέχεια τη σύνταξη μελέτης οδοποιίας μήκους 58χλμ.
Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε με χρήση drone και λήψη αεροφωτογραφιών.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ
  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση ζώνης μήκους 58χλμ και πλάτους 80 μέτρων.
  • Μελέτη οδοποιϊας συνολικού μήκους 58χλμ.
  • Μελέτη 35 πλατειών συναρμολόγησης ανεμογεννητριών
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη: 8 εκ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη (μέγεθος pixel): 5 εκ.
  • Αεροφωτογραφίες: 10700
  • Έκταση Περιοχής: 39χλμ. οδοποιίας μέχρι την είσοδο των αιολικών πάρκων και 18χλμ. εσωτερικής οδοποιίας
  • Χρόνος επεξεργασίας (εργασίες πεδίου και γραφείου): 60 ημέρες