Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Αρχαιολογικής Ανασκαφής

Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Αρχαιολογικής Ανασκαφής

About this project

ΕΤΟΣ: 2015

Αρχαιολογικές ανασκαφές οδήγησαν στην αποκάλυψη των ερειπίων μιας βυζαντινής εκκλησίας και ενός νεκροταφείου στον περιβάλλοντα χώρο της.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ
  • Προβολή της ανασκαφής με πλάγιες λήψεις. 
  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση με κατακόρυφες λήψεις.
  • Τη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου του χώρου.
    Πατήστε στο βέλος για μια προσωπική περιήγηση στο χώρο της εκκλησίας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη: 2 εκ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη (μέγεθος pixel): 1 εκ.
  • Αεροφωτογραφίες: 320
  • Έκταση Περιοχής: 7 στρέμματα
  • Χρόνος επεξεργασίας (εργασίες πεδίου και γραφείου): 4 ημέρες