ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης κατά την κατασκευή του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτού.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

  • Εργασίες αποτύπωσης της αρχικής κατάστασης
  • Χάραξη κάθε είδους κατασκευής με την αναγκαία ακρίβεια και
  • Παραγωγή πίνακα επιμετρήσεων/χωματουργικών

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

  • Δημιουργία σχεδίων “ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ (AS-BUILT)”.