ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη άρτιων τοπογραφικών διαγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών για κάθε σκοπό ερευνώντας την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

  1. Τοπογραφικές αποτυπώσεις για μεγάλα τεχνικά έργα όπως οδοποιίες, Αιολικά πάρκα, πολεοδομικές μελέτες και υδραυλικά, κτιριακά και λιμενικά έργα.
  2. Τοπογραφικά διαγράμματα καθορισμού Ορίων Αιγιαλού και Παραλίας
  3. Εφαρμογές μελετών και χαράξεις
  4. Τοπογραφικά διαγράμματα ιδιοκτησιών εντός/εκτός σχεδίου
map_01