ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συγκοινωνιακά Έργα - Αιολικά Πάρκα - Ακίνητα

Η πολυετής εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα παροχής συμβουλών σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων:
  • στρατηγικές αποφάσεις σε μελέτες οδοποιϊας
  • έλεγχο μελετών και τεχνικών συμβάσεων
  • έλεγχο ορθής εφαρμογής εγκεκριμένων μελετών
  • τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
  • ιδιοκτησιακές διενέξεις
  • αγορές ακινήτων

Μετά από εκτενείς συζητήσεις με τους πελάτες μας αποτυπώνουμε τα τεχνικά δεδομένα, προσδιορίζουμε τα ζητούμενα και προτείνουμε τις καταλληλότερες λύσεις μέσα στα επιθυμητά χρονικά όρια.