εναέρια χαρτογράφιση

 

Η φωτογραμμετρική αποτύπωση με μη επανδρωμένο εναέριο μέσο είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε την τελευταία πενταετία.

UA-84139818-1