Δασική Οδοποιία Αιολικού Πάρκου

Δασική Οδοποιία Αιολικού Πάρκου

About this project

ΕΤΟΣ: 2015

Το έργο ατυτό αφορά στη φωτογραμμετρική αποτύπωση ζώνης ικανού πλάτους έως την είσοδο Αιολικού Πάρκου σε περιοχή με έντονο και ορεινό ανάγλυφο και στη σύνταξη μελέτης δασικής οδοποιίας για την πρόσβαση στο πάρκο και τη διασύνδεση των ανεμογεννητριών εντός.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ακρίβεια Ορθοφωτοχάρτη: 6εκ
Ανάλυση Ορθοφωτοχάρτη: 5εκ
Αεροφωτογραφίες: 1000
Περιοχή Μελέτης: 27 χλμ
Χρόνος Επεξεργασίας:15 μέρες

 

Τμήμα του ορθοφωτοχάρτη οπου φαίνεται ο υπάρχων δρόμος.
Απόδοση επάνω στον ορθοφωτοχάρτη του διανοιγμένου χωματόδρομου.
Δημιουργία μοντέλου του εδάφους και απόδοση των πρανών (φρύδια και πόδια).
Τμήμα της μελέτης βελτίωσης της Δασικής Οδοποιίας για την πρόσβαση στο Αιολικό Πάρκο.