Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Κάστρου

Φωτογραμμετρική Αποτύπωση Κάστρου

About this project

ΕΤΟΣ: 2015

Πραγματοποιήθηκε εναέρια φωτογράφηση φραγκικού κάστρου σε λόφο με βυζαντινές εκκλησίες και κτίρια εντός αυτού.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ
  • Τη δημιουργία ορθοφωτοχάρτη.
  • Τη δημιουργία μοντέλου εδάφους
  • Την ανάδειξη του χώρου.
  • Την παραγωγή τρισδιάστατου μοντέλου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη: 3 εκ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη (μέγεθος pixel): 2 εκ
  • Αεροφωτογραφίες: 320
  • Έκταση Περιοχής: 30 στρέμματα
  • Χρόνος επεξεργασίας (εργασίες πεδίου και γραφείου): 12 ημέρες