Λατομείο Διονύσου

Λατομείο Διονύσου

About this project

ΕΤΟΣ: 2014

Το Λατομείο Διονύσου φιλοξένησε το 2015 ένα μεγάλο event, το Red Bull X-Fighters. Για την προετοιμασία του χώρου, την τοποθέτηση ραμπών και 12.000 κυβικών χώματος προηγήθηκε αποτύπωση του χώρου.
Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε με χρήση drone και λήψη αεροφωτογραφιών.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ
  • Φωτογραμμετρική αποτύπωση με κατακόρυφες λήψεις.
  • Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου του χώρου.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • Ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη: 3 εκ.
  • Ανάλυση ορθοφωτοχάρτη (μέγεθος pixel): 2 εκ.
  • Αεροφωτογραφίες: 600
  • Έκταση Περιοχής: 15 στρέμματα
  • Χρόνος επεξεργασίας (εργασίες πεδίου και γραφείου): 5 ημέρες