ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η εμπειρία με τη φωτογραμμετρική αποτύπωση ξεκινά το 1999 με το έργο “Aνασκαφή του Νεολιθικού οικισμού Κάντου-Κουφόβουνου στην Κύπρο” με παραδοσιακές μεθόδους. Αναπτύσσεται διαρκώς ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις περνώντας από την αναλογική στην ψηφιακή φωτογραμμετρία.

Η αποτύπωση με μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (UAV) είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε την δεκαετία 2010 λόγω:

 • της μεγάλης ανάλυσης των φωτογραφικών αισθητήρων
 • της αύξησης της υπολογιστικής ισχύος
 • της αύξησης των αποθηκευτικών μέσων των Η/Υ και
 • της δυνατότητας προγραμματισμού αυτόνομης πτήσης των UAV.

H εξέλιξη αυτή έκανε τη μέθοδο αυτή κατάλληλη και προσιτή για πλήθος εφαρμογών, όπως: η αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων, όψεις κτηρίων, λατομείων, αιγιαλών, οικισμών, δύσβατων ή απρόσιτων περιοχών κτλ.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ UAV

 • Δυνατότητα επιλογής του χρόνου της φωτοληψίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενδιαφερομένου
 • Φωτοληψία με μικρό ύψος πτήσης (κοντινές Α/Φ).
 • Χαμηλό κόστος και μικρός χρόνος παράδοσης σε σχέση με τη χρήση επανδρωμένου πτητικού μέσου.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ

Η διαδικασία αποτελείται από τις εργασίες πεδίου και γραφείου:

 1. Στις εργασίες πεδίου γίνεται η τοποθέτηση και η αποτύπωση στόχων καθώς και ο προγραμματισμός της βέλτιστης πτήσης για τη λήψη των Α/Φ ανάλογα με την περιοχή και τις απαιτήσεις ακρίβειας.
 2. Στη συνέχεια, με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού δημιουργείται ένα μοντέλο 3D της περιοχής και ορθοφωτοχάρτης με συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ‘87. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας εξάγονται σε αναλυτική αναφορά.

align_agisoft

Οι Α/Φ συσχετίζονται για την παραγωγή του 3D μοντέλου

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

 • Νέφος σημείων: σημεία με συντεταγμένες X,Y,Z και κωδικό χρώματος
 • Ορθοφωτοχάρτης: εικόνα όλης της περιοχής με μετρητική αξία, κάναβο στο ΕΓΣΑ87, ισοϋψείς, ακτογραμμή κ.α.
 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους: μια 3D απεικόνιση της επιφάνειας του εδάφους, η οποία μπορεί να δοθεί με χρωματική διαβάθμιση ανάλογα με το υψόμετρο, με ισοϋψείς και με δίκτυο τριγώνων