Η Εταιρεία μας: Τοπογραφικές Μελέτες και Εναέρια Χαρτογράφηση

2001

Το τεχνικό γραφείο Topographers.gr ιδρύεται το 2001 από τους Κώστα Πατιλοκωστόπουλο και Δημήτρη Στασινό. Η προγενέστερη 10ετής ατομική εμπειρία των μελών σε μελέτες οδοποιίας και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων αποτελεί το θεμέλιο της συνεργασίας. Η επιτυχημένη συνεργασία πολλών ετών οδηγει στην ιδρυση της εταιρείας Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ – Κ. ΠΑΤΙΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Topographers.gr και έδρα το Παλαιό Φάληρο. Το πελατολόγιο περιλαμβάνει το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και η δραστηριότητα εκτείνεται σε:

 • Ανάληψη και εκπόνηση τοπογραφικών και συγκοινωνιακών μελετών ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι.
 • Παρακολούθηση τεχνικών έργων.
 • Παροχή τεχνικών συμβουλών σε διάφορα έργα υποδομής.
 • Yποστήριξη real estate

2004 – ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ξεκινά η συνεργασία με μεγάλες εταιρείας ανάπτυξης αιολικών πάρκων και η υποστήριξη σχετικών εργοταξίων.

2012 – UAV’s

Μετά από εκτενή μελέτη και δοκιμές, τη χρονιά αυτή ξεκινά συστηματικά η χρήση μη επανδρωμένων εναέριων μέσων UAV για την πραγματοποίηση αεροφωτογραφήσεων με σκοπό την εναέρια χαρτογράφηση.

Τα επόμενα χρόνια το γραφείο επικεντρώνεται στη χρήση UAV για ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών, όπως:

 • Η λεπτομερής αποτύπωση όψεων περίτεχνων κτηρίων και αρχαιολογικών μνημείων και ανασκαφών σε ορθοφωτοχάρτες μεγάλης κλίμακας.
 • Η αποτύπωση δυσπρόσιτων ή ακόμα και υψηλής επικινδυνότητας περιοχών.
 • Η παρακολούθηση της προόδου τεχνικών έργων.
 • Αποτύπωση μεγάλων εκτάσεων.

ΣΗΜΕΡΑ

Η ομάδα συνεχώς αυξάνει την εμπειρία της ακολουθώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία και της τάσεις της εποχής και καταγράφει στο ιστορικό της πληθώρα συμμετοχών σε σημαντικά έργα στην Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει νέους ορίζοντες και στη διεθνή αγορά.

Κώστας Πατιλοκωστόπουλος

Με πτυχίο από το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1998 και μεταπτυχιακές σπουδές M.Sc. in G.I.S από το University of Nottingham ξεκινά η 20ετής εμπειρία του με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, την Τηλεπισκόπηση και την Τοπογραφία.

1996 Κατά την διάρκεια της φοίτησης στο Ε.Μ.Π. εργάζεται στο μελετητικό γραφείο «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Ε.Π.Ε.» με αντικείμενο «Γεωμετρικές Διορθώσεις, Επιβλεπόμενη Ταξινόμηση και Φωτοερμηνεία Δορυφορικών Εικόνων», για τον Έλεγχο Επιδοτήσεων Γεωργικών Καλλιεργειών Με Δορυφορικές Λήψεις.

1998 Εργάζεται στο μελετητικό γραφείο GEOPLAN  Ο.Ε. ως υπεύθυνος για την «Ψηφιοποίηση Χαρτογραφικών Υποβάθρων 1:50.000 Γ.Υ.Σ.».

1999 Eργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας έργα με αντικείμενο τις τοπογραφικές μελέτες και τις μελέτες οδοποιίας για Τεχνικές εταιρίες και μελετητικά γραφεία.

2001 Με τον Δημήτρη Στασινό δημιουργούν στο Π. Φάληρο τεχνικό γραφείο πλήρως εξοπλισμένο που αναλαμβάνει τοπογραφικές μελέτες και μελέτες οδοποιίας καθώς και την παρακολούθηση και υποστήριξη τεχνικών έργων σε συνεργασία με μεγάλες τεχνικές εταιρείες.

2004 Ξεκινά η συνεργασία με εταιρείες ανάπτυξης αιολικών πάρκων, η υποστήριξη σχετικών εργοταξίων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2011 με την χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) και κατάλληλου λογισμικού το γραφείο ασχολείται και με την φωτογραμμετρία.

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

together_forever_new
QD0011028-EDIT
DIMITRIS

Δημήτρης Στασινός

Η εμπειρία του στον τομέα της τοπογραφίας αριθμεί 25 χρόνια στα σημαντικότερα ελληνικά Δημόσια Έργα της Ελλάδας.

Με πτυχίο πολιτικού μηχανικού από τα Τ.Ε.Ι. Πειραιά η αγάπη του για την ύπαιθρο και το φυσικό περιβάλλον τον οδηγούν στην απόφαση να συνεργαστεί με μελετητικό γραφείο κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινά η ενασχόληση του με την Τοπογραφία στην πράξη.

1987 Συνεργάζεται με το μελετητικό γραφείο Ε. Βασιλείου & Συνεργάτες Ο.Ε., στα συνεργεία υπαίθρου, σε τοπογραφικές εργασίες ανά την Ελλάδα.

1994 Γίνεται μόνιμος υπάλληλος στην Ε. Βασιλείου & Συνεργάτες Ο.Ε., έχοντας ως αποκλειστική ευθύνη τη διαχείριση έργων και προσωπικού, όπως τοπογραφικές αποτυπώσεις για έργα οδοποιίας και πράξεις εφαρμογής, μελέτες οδοποιίας της Νέας Εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και τα παράλληλα έργα αυτής.

1999 Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας ανάλογα έργα για τεχνικές εταιρίες και συνεργάζεται με το μελετητικό γραφείο του Αντώνη Φρατζεσκάκη.

2001 Ιδρύουν με τον Κώστα Πατιλοκωστόπουλο, πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό γραφείο, στο Π. Φάληρο.

2004 Ξεκινά η συνεργασία με εταιρείες ανάπτυξης αιολικών πάρκων, η υποστήριξη σχετικών εργοταξίων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2011 Ξεκινά η ενασχόληση του με τις αεροφωτογραφίσεις και τη φωτογραμμετρία.

Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ).

Μέλος του Συνδέσμου Αναβατών Μοτοσικλέτας Enduro.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

theodoliteΑπό την ίδρυση της εταιρείας βασικό γνώμονα αποτέλεσε η ικανοποίηση των πελατών της προσφέροντας λύσεις αποκλειστικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Για να είναι εφικτή η επίτευξη αυτού του στόχου, απαιτείται  η διαρκής εξέλιξη μέσω της καινοτομίας και της εκπαίδευσης των μελών της σε νέες τεχνολογικές τάσεις, που επιτρέπουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης ενός έργου και τη μείωση του κόστους αυτού.

Η φιλοσοφία μας αυτή, σε συνδυασμό με την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας, μας οδηγεί στο να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών με αξιοπιστία.

Διαθέτουμε εξοπλισμό πεδίου και γραφείου ο οποίος εκσυγχρονίζεται διαρκώς και ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και στις τεχνικές ανάγκες των έργων που αναλαμβάνουμε.
Εκμεταλλευόμενοι τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο για τον πελάτη μας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αρτιότητα του αποτελέσματος.
Ο εξοπλισμος που χρησιμοποιούμε στο πεδίο αποτελείται από συμβατικά όργανα αποτύπωσης -total station και διπλόσυχνα GPS- αλλά και σημαντικό αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων μέσων – drones – τελευταίας τεχνολογίας και φωτογραφικές μηχανές ανάλυσης 36ΜΡ.
Στο γραφείο διατίθεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμος και εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα για να στηρίξουμε κάθε μας έργο.

DJI INSPIRE 1
DJI S800
DJI S1000
Quadcopter
Hexacopter
Octacopter

Η εταιρεία διαθέτει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες μελετητικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις, έχοντας αναλάβει και παραδώσει με απόλυτη επιτυχία υψηλό αριθμό ειδικών όσο και απαιτητικών έργων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με επιτυχία με δημόσιους φορείς για έργα κυρίως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Λίστα πελατών διατίθεται μετά από επικοινωνία.

Οι Υπηρεσίες μας

service image

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, εκπόνηση μελετών και επίλυση τριγωνομετρικών δικτύων με σύγχρονα μέσα, ταχύτητα και ακρίβεια.
road_png_SERVICE

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση μελετών οδοποιίας στηριζόμενοι στην πολυετή εμπειρία του γραφείου μας σε μεγάλα συγκοινωνιακά έργα στον ελλαδικό χώρο.
PHOTOGRAPHY_LOGO

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Λήψη εναέριων φωτογραφιών και βίντεο υψηλής ποιότητας με τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών μας.
GCP

ΕΝΑΕΡΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Φωτογραμμετρική αποτύπωση με χρήση drone για την παραγωγή oρθοφωτοχαρτών και τρισδιάστατων μοντέλων για τεχνικές μελέτες, αρχαιολογικούς χώρους, κτίρια, δύσβατες περιοχές κ.α.
construction-site_GPS

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υποστήριξη τόσο κατά την κατασκευή του έργου αλλά και μετά την ολοκλήρωση αυτού με επίγειες και εναέριες μεθόδους.
sumvouleutikes_uphresies

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή προτάσεων για την ορθή λήψη αποφάσεων σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν έργα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Οι 3D Απεικονίσεις μας

Η ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

 

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Να σας βοηθήσουμε;

Είμαστε στη διάθεση σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας και να συζητήσουμε κάθε σας έργο.

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Πατιλοκωστόπουλος Κώστας
  Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. in G.I.S.

  Στασινός Δημήτρης
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

  Διεύθυνση
  Αλκυόνης 15-17 Π. Φάληρο,
  Αθήνα
  17561
  +30 (210) 9818199, +30 (210) 9827737
  +30 (210) 9827738